220 โวลต์ 1500 วัตต์อุปกรณ์ไฟฟ้าพกพาขนาดเล็กพัดลมฮีตเตอร์ Handy ลมร้อนเงียบบ้าน/สำนักงาน【อุณหภูมิ】 --- สีขาว

รีวิว 220 โวลต์ 1500 วัตต์อุปกรณ์ไฟฟ้าพกพาขนาดเล็กพัดลมฮีตเตอร์ Handy ลมร้อนเงียบบ้าน/สำนักงาน【อุณหภูมิ】 — สีขาว

220 โวลต์ 1500 วัตต์อุปกรณ์ไฟฟ้าพกพาขนาดเล็กพัดลมฮีตเตอร์ Handy ลมร้อนเงียบบ้าน/สำนักงาน【อุณหภูมิ】 --- สีขาว

220 โวลต์ 1500 วัตต์อุปกรณ์ไฟฟ้าพกพาขนาดเล็กพัดลมฮีตเตอร์ Handy ลมร้อนเงียบบ้าน/สำนักงาน【อุณหภูมิ】 — สีขาว เครื่องทำความร้อนไฟฟ้า

เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก 220 โวลต์ 1500 วัตต์อุปกรณ์ไฟฟ้าพกพาขนาดเล็กพัดลมฮีตเตอร์ Handy ลมร้อนเงียบบ้าน/สำนักงาน【อุณหภูมิ】 — สีขาว

ราคาก่อนใช้ส่วนลด 178THB

No Brand

  ข้อมูลสินค้า 220 โวลต์ 1500 วัตต์อุปกรณ์ไฟฟ้าพกพาขนาดเล็กพัดลมฮีตเตอร์ Handy ลมร้อนเงียบบ้าน/สำนักงาน【อุณหภูมิ】 — สีขาว

  Name: Indoor heater (mini heater)Rated voltage: 220VRated frequency: 50HZHow to use: Turn on the power switch, then turn the switch fan to start running, the indicator light will be on at the same time, and the air outlet will start to blow out. The type of air outlet is selected according to the graphic indication on the switchWhen not in use, the rotary switch must be turned to the cold air, and the wind control switch is turned off.Note: 1 use a separate 10A.220B socket
  2 It is forbidden to cover any objects in and out of the air outlet and foreign objects are inserted into the machine body, otherwise it will cause danger and cause a safety accident. To avoid overheating, it is forbidden to cover the heater.
  3 heaters should not be placed directly at the power outlet, should be the source of fire
  4 Do not use in bathtubs, sprinklers, swimming pools
  5 Do not touch the heat seal during use to avoid burns.
  6 If there is any abnormality such as odor or smoke during use, please turn off the machine immediately, pull out the power plug, and send it to the maintenance department for repair.
  7 Collective internal heating elements are equipped with resettable thermal protectors and burners. If it is used again, it is normal to stop heating due to overheating. After a little cooling, it can continue to heat. If the fan does not turn or does not heat, it should be sent. Go to the professional maintenance department for inspection and repair, do not disassemble by yourself.
  8When the power is off or not used for a long time, turn off the unit and unplug the power plug.
  9 If the power cord is damaged, in order to avoid danger, it must be replaced by the specialist of the manufacturer’s goods maintenance department.
  10When cleaning and maintenance, you must turn off the power, pull out the plug, and then wipe it with a soft cloth. Do not use gasoline or alcohol lamp chemical solvent to prevent cracking, aging, cleaning and drying.
  Product size: 25*9*24cm
  Packing size: 25*12*25.3cm
  Weight: 1.1kg


  รีวิว เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก,รีวิว เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก New,รีวิว เครื่องทำความร้อนไฟฟ้า,รีวิว ,รีวิว ,คะแนนสินค้า0,คะแนนร้านค้า 87