R enova Z ero Replacement Pod C artridge 2 ชิ้น ( 2 มล. ) 1.0 ohm ) Smok

รีวิว R enova Z ero Replacement Pod C artridge 2 ชิ้น ( 2 มล. ) 1.0 ohm ) Smok

R enova Z ero Replacement Pod C artridge 2 ชิ้น ( 2 มล. ) 1.0 ohm ) Smok

R enova Z ero Replacement Pod C artridge 2 ชิ้น ( 2 มล. ) 1.0 ohm ) Smok เครื่องทำความร้อนไฟฟ้า

เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก R enova Z ero Replacement Pod C artridge 2 ชิ้น ( 2 มล. ) 1.0 ohm ) Smok

ราคาก่อนใช้ส่วนลด 249THB

No Brand

    ข้อมูลสินค้า R enova Z ero Replacement Pod C artridge 2 ชิ้น ( 2 มล. ) 1.0 ohm ) Smok

    2 x V aporesso R enova Z ERO Replacement P ods V aporesso Z ERO R eplacement P od Features – 1.0 o hm CCELL Coil – rated for 7-12W – Push-to-Fill Design – Organic Cotton – Proprietary Connection


    รีวิว เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก,รีวิว เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก New,รีวิว เครื่องทำความร้อนไฟฟ้า,รีวิว ,รีวิว ,คะแนนสินค้า0,คะแนนร้านค้า 0